de wauwel klup
NL | EN

Wil je zelf ook een wauwel klup beginnen, of een keertje
tijd maken om een lang wauwel klup gesprek te houden?
Dan is hier een gids ter inspiratie.

wie

Het minimale aantal mensen voor een wauwel klup is drie.
Het maximale is zes (gebaseerd op hoeveel mensen er aan een
eettafel passen). Het is het beste om geen klup-leider te hebben,
zodat iedereen gelijk kan deelnemen. Het is echter wel handig
om een bemiddelaar aan te wijzen, wiens doel het is om iedereen
in gelijke mate te laten deelnemen. Deze persoon mag het gesprek
niet domineren. Bij meerdere bijeenkomsten is het aan te raden
telkens een andere bemiddelaar aan te wijzen.

wanneer

Een sessie kan tussen de 1 en 4 uur duren.
Ieder groepslid moet de kans krijgen om deel te nemen zonder
zich opgejaagd te voelen. Daarom is het belangrijk om de tijd te
nemen voor de wauwel klup. Hoe groter de groep, hoe meer tijd
je over het algemeen nodig hebt.

waar

Organiseer een sessie bij één van de groepsleden thuis, omdat de sfeer van de bijeenkomsten informeel en comfortabel moet zijn. Een andere optie is om de bijeenkomst buitenshuis te houden.

regels

Persoonlijk durven spreken is erg belangrijk. Theoretiseren, abstraheren en generaliseren zal de intimiteit van de groep ontmoedigen. Daarnaast moet iedereen proberen zo specifiek
en subjectief mogelijk te zijn. Dit maakt de ervaring voor alle groepsleden aangenamer.

Persoonlijke gevoelens zijn niet goed of fout en mogen niet
worden beoordeeld of uitgedaagd. Onderbreek nooit iemand
die aan het woord is. Deze persoon zal dan in de verdediging
schieten en dit belemmert het proces van zelfrealisatie.
Nadat iedereen heeft gesproken zal er tijd zijn om gevoelens
te bespreken.

Er mag wel naar verduidelijking gevraagd worden (zoals
“wie zei dat?” of “hoe oud was je toen?”), want met een
oplettend publiek hoeft niemand zich zorgen te maken om
overstemd te worden en zal niemand het gevoel krijgen
gekleineerd of belachelijk gemaakt te worden. Naar ver-
duidelijking vragen creëert ook de ruimte om te pauzeren
en gedachten te ordenen, zonder dat iemand zich zorgen
hoeft te maken om een kans om te spreken te verliezen.

Het helpt om in gedachten te houden dat wanneer jij spreekt,
niemand jou zal onderbreken of wat je zegt zal beoordelen
of betwisten.

hoe ~ bijeenkomst 0

Het kost tijd en geduld om het vertrouwen te ontwikkelen dat nodig is voor volledige openheid en eerlijkheid.
Dit duurt langer wanneer mensen elkaar nog niet kennen. Daarom is het handig om vooraf een moment te creëren
om elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld door voor de eerste bijeenkomst samen te eten.
(Iedere persoon kan zelf eten en/of drinken meenemen om te delen, waardoor er minder druk ligt op de host.)

bijeenkomst 1

Tijdens de eerste bijeenkomst worden 10 uitspraken behandeld. Belangrijk is om dicht bij je eigen beleving en kennis te blijven,
maar tegelijkertijd ook nieuwsgierig te zijn naar de ervaringen
van de anderen.

Iedere deelnemer schrijft 2 tot 5 uitspraken op. Deze worden in
het midden verzameld. De bemiddelaar leest één voor één de uitspraken hardop voor.
Vervolgens krijgen alle deelnemers de tijd om met behulp van hun onderzetters te stemmen met ja/juist/eens of nee/onjuist/oneens.
Zodra iedereen een keuze heeft gemaakt, begint het gesprek rondom de antwoorden.
Het is belangrijk dat iedereen een beurt krijgt om uitgebreid hun antwoord toe te lichten. Daarnaast moet er altijd ruimte zijn om
terug te kunnen komen op eerdere uitspraken.
In het begin zal de rol van de bemiddelaar hierin wat groter zijn.
Maar wees ook zeker niet bang om af te dwalen.

Na 10 uitspraken is de sessie voorbij. Het kan voorkomen dat niet
alles behandeld wordt tijdens één bijeenkomst. Mocht de behoefte
er zijn, dan kunnen de overige uitspraken tijdens een volgende bijeenkomst besproken worden.

bijeenkomst 2

Bij de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op het reflecteren
op het eerste gesprek. Iedereen geeft op hun eigen manier
antwoord op de volgende vragen:

- Wat voor gevoel had je na afloop?
- Wat is je het meest bijgebleven?
- Wat wil je na ons vorige gesprek nog graag delen?
- Met wie heb je over ons gesprek gesproken,
wat heb je met hen gedeeld en wat was hun reactie?
- Is er iets waar je nu anders over nadenkt?

Tijdens deze bijeenkomst kan er ook gekeken worden of
er interesse is voor meer bijeenkomsten waarin dit onderwerp
en/of de overige uitspraken, besproken kunnen worden.

ideeën voor onderwerpen

gerelateerd aan identiteit:

* Verblijfsstatus * Gezondheid * Beperking * Religie
* Levensbeschouwing * Leeftijd * Levensfase * Bezit
* Cultuur * Maatschappelijke Ontwikkeling * Educatie
* Klasse * Nationaliteit * Etniciteit * Huidskleur
* Seksuele Oriëntatie * Geslacht * Gender & Sekse
* Taal & Geletterdheid.

voorbeelden van uitspraken

* het is fijn wanneer mensen meteen raden waar ik vandaan
kom * ik ben trots op waar ik vandaan kom * ik ervaar negativiteit vanwege mijn accent * ooit ga ik terug naar waar ik opgegroeid
ben * ik ga nooit meer weg waar ik nu ben * ik vind het belangrijk
om mijn taal door te geven * ik voel me niet gerepresenteerd
in media *

De wauwel klup moet niet worden gezien als groepstherapie,
maar als een vorm voor wederzijdse zelf-ontdekking. Het is
een plek waar we leren dat veel van onze gevoelens en problemen
door meer mensen worden gedeeld.

Interesse om samen een wauwel klup te organiseren?
Of jouw wauwel klup gesprek te delen?
Stuur een e-mail naar mne.janssen@gmail.com